[] Basen - badania wody

W wyniku aktualnych badań przeprowadzonych przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o. o. w Lędzinach parametry wody w basenie w Jaroszowcu spełniają wszelkie wymogi w zakresie badań mikrobiologicznych

 

Wyniki badań wody :

Sprawozdanie z badań

Sprawozdanie z badań legionella